Sistem video nadzora je sestavljen iz ene ali več kamer ter naprav, ki so namenjene shranjevanju informacij (snemalniki, monitorji, …). Služi stalnemu nadziranju območja, ki ga pokrivajo posamezne kamere, sprotnemu shranjevanju slike, zaznavanju gibanja in možni rekonstrukciji ob netipičnih dogodkih. Sistem je lahko zasnovan tako, da operater sproti nadzira pokrito območje oziroma, da se posnetek pregleda po vlomu, kraji, požaru ali kakšnem drugem neljubem dogodku.

Sodelujemo s pogodbenimi partnerji, ki so imetniki ustrezne licence skladno z določili Zakona o zasebnem varovanju. Ker vsak objekt predstavlja zgodbo zase s specifičnimi pogoji in montažo, vam priporočamo, da nas kontaktirate in skupaj najdemo primerno rešitev.