Varovanje ljudi in njihovega premoženja se je včasih izvajalo zgolj s fizično prisotnostjo za to usposobljenih oseb. Za zagotavljanje dobrega nadzora in varovanja bi bilo v mnogih primerih potrebno veliko varnostnikov s 24-urno prisotnostjo. Zaradi čedalje večjega razvoja tehnologije, težnje po čim večji zanesljivosti in dostopni ceni pa v veliko primerih človeka odlično nadomesti tehnično varovanje. Sistem tehničnega varovanja mora biti ustrezno načrtovan, nevpadljivo vključen v objekt ali okolje, uporaba le-tega pa učinkovita.

Tehnično varovanje
Tehnično varovanje
« 8 of 8 »

BBR TEC 2 d.o.o. v sodelovanju s pogodbenimi partnerji, ki so imetniki ustrezne licence skladno z določili Zakona o zasebnem varovanju, ponuja kvalitetne storitve na različnih področjih tehničnega varovanja: videonadzor z analognimi in digitalnimi kamerami, protivlomna zaščita, protipožarna zaščita in sistem aktivnega gašenja.

Ustrezno usposobljen kader vam zagotavlja celostno izvedbo projekta, ki poteka od preučitve objekta, svetovanja pri izbiri tehnične opreme, določitve mikrolokacij posameznih elementov do izdelave projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) in PID (projekt izvedenih del). Nudi vam montažo, zagon in vzdrževanje celotnega sistema tehničnega varovanja.