Sistem protivlomne zaščite služi zaznavanju vstopa nepooblaščenih oseb v varovane in zaprte prostore. Telekomunikacijska povezava omogoča, da se ob sproženem alarmu informacija takoj prenese v dislociran nadzorni center. Protivlomni sistem je sestavljen iz alarmne centrale, na katero so vezani senzorji gibanja, magnetni kontakti, sirene in bliskavice za opozarjanje na vdora nepooblaščene osebe ter tipkovnica za upravljanje.

Sodelujemo s pogodbenimi partnerji, ki so imetniki ustrezne licence skladno z določili Zakona o zasebnem varovanju. Ker vsak objekt predstavlja zgodbo zase s specifičnimi pogoji in montažo, vam priporočamo, da nas kontaktirate in skupaj najdemo primerno rešitev.