Sistem protipožarne zaščite zaznava spremembe v nadzorovanih prostorih in ob povečani koncentraciji dima, povišani temperaturi, ob prisotnosti plamena (odvisno od vrste senzorja) sporoči ustrezno informacijo v nadzorni center. Hiter prenos informacije omogoča ustreznim službam hitro in učinkovito posredovanje. Na objektih, kjer je vgrajen tudi sistem avtomatskega gašenja, je le-ta povezan na protipožarni sistem, ki v primeru požara pošlje signal in gašenje se avtomatsko sproži. Sistem protipožarne zaščite je sestavljen iz požarne centrale, na katero so vezani optični in termični javljalniki, ročne tipke, sirene ter bliskavice, ki opozarjajo na ustrezno ukrepanje oziroma evakuacijo …

Sodelujemo s pogodbenimi partnerji, ki so imetniki ustrezne licence skladno z določili Zakona o zasebnem varovanju. Ker vsak objekt predstavlja zgodbo zase s specifičnimi pogoji in montažo, vam priporočamo, da nas kontaktirate in skupaj najdemo primerno rešitev.