Zaradi težnje po prenosu velikih količin podatkov na velike razdalje se je v zadnjih 30 letih 20. stol. odvilo ogromno raziskav, ki so bile povezane z razvojem in raznimi testiranji. V 90. letih sta razvoj pospešili še dve pomembni novosti: ojačenje svetlobnega signala v optičnem vlaknu in vzporeden prenos na različnih valovnih dolžinah. Stare bakrene vodnike se vedno bolj nadomešča z novimi, optičnimi vlakni. Glavne prednosti so:

 • visoka pasovna širina,
 • majhno slabljenje,
 • hitrost prenosa,
 • neobčutljivost na elektromagnetne motnje in udar strele,
 • manjše dimenzije in manjše teže.
  Optično vlakno je »tanko kot las«, zgrajeno pa je iz čistega materiala, po katerem potuje svetloba. Vlakno je sestavljeno iz jedra, obloge in zunanje plastne zaščite. Svetloba se po jedru širi zaradi pojava totalnega odboja, do katerega pride na meji med jedrom (večji lomni količnik) in oblogo (manjši lomni količnik), zunanja plastna zaščita pa ščiti optično vlakno pred poškodbami in vlago.
  Ločimo:
 • enorodovna (Single-mode – SM) vlakna, ki vsebujejo jedro s premerom 9µm, omogočajo prenos enega rodu svetlobnega valovanja in so namenjena prenosu velike gostote podatkov na daljše razdalje;
 • mnogorodovna (Multi-mode – MM) vlakna, ki vsebujejo jedro s premerom 50µm ali 62,5µm in omogoča prenos več 100 rodovom svetlobnega valovanja.
  Podjetje BBR TEC 2 vam nudi široko paleto kvalitetnih storitev na področju optičnih komunikacij, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani. Imamo strokovno usposobljen kader, certificiran s strani Hellermann Tyton ter Huber+Suhner.
Optične komunikacije
Optične komunikacije
« 1 of 9 »