Požarno javljanje v predorih igra pomembno vlogo pri pravočasnem odkrivanju mesta požara in posreduje informacije za izvajanje programov razsvetljave, prezračevanja in prometne opreme. Le-te so ključne za pravočasno ukrepanje in vodenje prometa v primeru požara.
Na področju cestnega programa v podjetju BBR TEC 2 d.o.o. ponujamo kvalitetne storitve:

  • izvedba linijskega požarnega javljanja (Linijski javljalnik požara je nameščen pod stropom predorske cevi s posebnimi nosilci. V optični kabel posebne izvedbe se iz nadzornega kontrolorja stalno pošilja laserska svetloba in meri njen odboj. Ob povišani temperaturi se molekule obnašajo drugače, s čimer je možno natančno locirati požar v predorski cevi in sprožiti hitro akcijo.)
  • izvedba točkovnega požarnega javljanja (Točkovni javljalniki požara so nameščeni v elektro nišah, nišah klica v sili in v pogonski postaji.)
  • izvedba ročnega požarnega javljanja (Ročni javljalniki požara so nameščeni na obeh vhodih v predor, na nišah klica v sili in v pogonski postaji.)
  • izvedba magnetne senzorike odprtosti vrat (Magnetni senzorji za preverjanje odprtosti vrat so nameščeni na vrata v nišo klica v sili.)
  • izvedba spremenljivih prometnih znakov, drogov, semaforjev, utripalcev in opozorilnih merilcev hitrosti (na avtocestah ali pred in v predorskih ceveh)
  • izvedba izolirnih lovilnih sistemov (za zaščito svetlečih prometnih znakov in ostale cestne opreme.